นักเรียนพยาบาลทหารอากาศรับรางวัล Future Leader Award จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/โซล แจ้งว่า นักเรียนพยาบาลทหารอากาศฑิตฐิตา เขื่อนแก้ว ชั้นปีที่ ๔ (นักเรียนทุนกองทัพอากาศ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศคนที่ ๒ ) ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาล กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐเกาหลี ใน ๑๐ มี.ค.๖๕ ได้รางวัล Future Leader Award จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี มอบโดย ประธานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลทหาร พัคมีอ๊ก(Park Mi Ok) เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้เนื้อหาของใบประกาศฯ มีรายละเอียด ดังนี้ “สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลทหาร ขอมอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นักเรียนพยาบาลทหารอากาศฑิตฐิตา เขื่อนแก้ว เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ และมีความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูง อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนนายร้อยทุกนาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต”

1

2

3

4