พลอากาศโท พิบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ พลโท เทอดศักดิ์ ดำขำเจ้ากรมข่าวทหารบกและคณะ
ในการเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และขยายความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างหน่วยงาน
ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารอากาศ เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๔
S 51265567

S 51265564

QD4A1932

QD4A1932

S 51265568