พลอากาศโท พิบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
เนื่องในโอกาส นำคณะฯ เยี่ยมชมกิจการ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างกัน
ณ ห้องประชุม​กรมข่าวทหารอากาศ เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔, ๑๔๓๐

4

1

3

2

5