รูปพิธีเปิดการอบรม ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ ก่อนไปดำรงตำแหน่ง ประจำปี ๖๕

1

2

3

4