กรมข่าวทหารอากาศรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

รอง จก.ขว.ทอ. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ

รับชมการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์

ผ่านระบบเคเบิลทหารอากาศ ระบบเฟสบุ๊ค กองทัพอากาศ และระบบ RTAF IPTV รวมถึงระบบ ZOOM Meeting

ณ ห้องประชุม ขว.ทอ. (อาคารจันทรุเบกษา คปอ.) และสถานที่ทำงาน ในวันอังคาร ที่ ๕ ต.ค.๖๔

S 9306133

S 9306138

S 9306140

S 9306146


S 9306144